Welkom

Kwaliteit en Veiligheid.

Op deze ingang van onze website wil “van Eerd Groep” U op de hoogte brengen en houden van de vorderingen op het gebied van Kwaliteit en veiligheid.
De B.V. Nederland stelt steeds meer eisen voor een veilig, gezond, groen en circulair milieu.

Wij als “van Eerd Groep” willen ook hierbij voorop lopen, met eigen kennis en externe hulptroepen willen bij de gestelde certificaten halen.

“van Eerd Groep” hoopt te kunnen zeggen: Opdrachtgever kom maar op, wij kunnen wat we zeggen volgens de eisen.